L'Ajuntament de Barcelona propietari, entre d'altres, de la finca "la Escocesa" fa entrega en el dia d'avui de les claus d'una part de la finca esmentada, en concret en el que eren els locals C1 i D segons el plánol de l'anterior propietari Renta Corporación Real Estate ON SAU, a l'Associació d'Idees Ema. Aquest espai estará destinat única i exclusivament a activitats artí­stiques.

http://www.espai-m.org/idees/