Véronique Serfass, artista resident a La Escocesa, està buscant dones (de qualsevol edat) disposades a rapar-se el cap per a una peformance que es farà al CCCB el 2 de desembre de 2008 en el context del BAC (Festival d’Art Contemporani de Barcelona).

Per a més informació, contacteu amb:

shortcutsperformance@gmail.com
lula@lulagoce.com

Véronique Serfass, artista residente de La Esccoesa, está buscando mujeres (cualquier edad) dispuestas a raparse la cabeza para una performance que tendrá lugar en el CCCB el 2 de diciembre de 2008 en el contexto del BAC (Festival de Arte Contemporáneo de Barcelona).

Para más información, contactar con:

shortcutsperformance@gmail.com
lula@lulagoce.com