AGITA
III CONVOCATÒRIA DE BEQUES A LA CREACIÓ I AJUTS A LA PRODUCCIÓ, EXHIBICIÓ I
DIFUSIÓ DE LES ARTS
L'Àrea de Cultura de l’Ajuntament de Figueres convoca la tercera edició d’AGITA (beques a la
creació i ajuts a la producció, exhibició i difusió de les arts), amb l’objectiu de promoure l'aparició
de projectes de creació artística contemporània per fer de Figueres un escenari privilegiat de les
tendències artístiques i de creació.

http://www.figueresciutat.com/documents/2008-11-10-11-05-19.pdf