El passat dia 3 de maig l’Associació d’Idees M com a artistes afincats a La Escocesa, ens vam reunir amb en Jordi Martí, gerent de l’Institut de Cultura i la Rosa Mach, directora de Cooperació Cultural.
Trobant un clima receptiu i de bona entesa, vam intercanviar opinions i idees sobre el projecte i sobre el futur de La Escocesa.

Tenint en compte que l’Ajuntamnent té previst executar el nou pla estratègic que preveu obrir més de set nous espais de creació a Barcelona, i essent la Escocesa un d’ells, proposem amb el nostre projecte la continuïtat de la nostra tasca cultural dins La Escocesa, garantint l’interès cultural i artístic, com un espai obert d’intercanvi i interrrelació amb altres artistes i tenint una presència activa a l’entorn i al barri.

Havent analitzat la situació trobant viable tècnicament la posada en marxa del nostre projecte per amdues parts, esperem concrecions en data posterior a les eleccions.