Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
8 de juny 2022 18:00 - 20:00
15 de juny 2022 18:00 - 20:00
22 de juny 2022 18:00 - 20:00

Places exhaurides

Resistències sensibles. Cures de llavors, terra, plantes i altres persones.
 

Què ens expliquen les llavors? Quants tipus de tomàquets hi ha en el teu barri? Qui li cau bé (i malament) a la teva patata? Com millorar el sistema immune de la terra? Què busquen les ortigues al teu jardí? Com preparar una farmaciola de primers auxilis per a les teves plantes?

Potser ara més que mai necessitàvem desenvolupar i posar en pràctica estratègies de resistència col·laborativa enfront de les amenaces de les polítiques hegemòniques capitalistes i extractivistes. A través de les cures buscarem millorar la capacitat de resiliència: de les plantes, de la terra i, en efecte, la nostra.

Sintonitzarem, a fermentar, a sembrar, a provar entendre altres temporalitats i altres cultures no-només-humanes. Vine a col·laborar amb nosaltres!

Aquest taller és per a persones interessada a conrear acuradament els seus propis aliments (o altres plantes), tant amb experiència, com sense ella.

 

Taller impartit per Adrianna Szojda.

Investigadora, ecoagricultora. Indaga les interrelacions humanes i no-humanes, buscant les possibles vies de comunicació interespecie a través de la plurisensiorialitat i les epistemologies alternatives. El seu camp d'interès abasta noves utopies postantropocèntriques, e, sobirania i justícia alimentària, i noves maneres de crear col·lectivitats, basats en empatia, cura i col·laboració.
 

HORARI:

Totes les sessions seran de 18 a 20 h.
 

PROGRAMA

Sessió 1: dimecres 8 de juny. L'INTERN / la llavor. En aquesta primera sessió parlarem sobre la llavor: que ens explica el seu origen i comportament, quines cures requereix en diferents estadis del seu desenvolupament. Pensarem sobre la quantitat de varietats de plantes que ens envolten i crearem juntis el banc de llavors de La Escocesa. Pensarem col·lectivament les possibles tàctiques de resistència situada per al pati del recinte.

Sessió 2: dimecres 15 de juny. L'INVISIBLE / la terra. Durant la segona sessió intentarem conèixer millor a la terra. Veurem tot el sistema —en gran part gairebé invisible per a l'ull humà— de connexions i interdependències que la compon. Analitzarem les terres comercials i la seva composició, parlarem de la seva sostenibilitat. Veurem exemples de com alimentar la terra desnodrida, utilitzant mètodes naturals, ecològics i casolans. Finalment, sembrarem les llavors.

Sessió 3: dimecres 22 de juny. L'EXTERIOR / la planta. Dedicarem l'última sessió al tema de la part exterior de la planta. Parlarem sobre les afinitats i antagonismes que es creen entre diferents famílies de plantes i segons això crearem les primeres associacions en els tests de La Escocesa. Veurem les malalties més freqüents i prepararem una farmaciola de primers auxilis per als nostres cultius. Finalment, parlarem sobre els principis de la permacultura i pensarem si i com podríem aplicar-los als nostres propis cultius.


INSCRIPCIONS

Grups: un màxim de 10 persones.

Cada persona pot venir a totes tres o a una sola sessió, segons el seu interès .

 

 

Aquesta activitat forma part del programa Rebost. Aquesta nova línia programàtica és una oportunitat perquè tota la comunitat de La Escocesa pensi i plantegi propostes i les dugui a terme dins de la fàbrica de creació. Amb una partida pressupostària fixa, són les artistes mateixes les que decideixen en què i com gastar-se els diners en relació a l’execució del programa. La programació és estacional i moltes de les activitats estaran obertes al barri i tindran un component formatiu.

Dates:
8 de juny 2022 18:00 - 20:00
15 de juny 2022 18:00 - 20:00
22 de juny 2022 18:00 - 20:00

Places exhaurides

Pere IV, 345 08020 Barcelona