Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
15 de gener 2020 17:00
22 de gener 2020 17:00
29 de gener 2020 17:00
5 de febrer 2020 17:00
15, 22, 29/01 i 5/02
17:00h
Inscripcions: info@laescocesa.org (+15€ materials)

Algunes vegades has de crear la teva pròpia història

per Antonia Rossi i Roberto Contador

L'artista resident Antonia Rossi juntament amb Roberto Contador proposen aquest espai obert d'experimentació que planteja la creació de peces audiovisuals, sonores, o estrictament visuals, per mitjà de l'encreuament entre materials estrangers i propis, utilitzant com a aglutinant la mirada.

El mètode proposat està determinat – alhora que obert – pels projectes que hem anat desenvolupant els últims anys, i que seran el punt de partida per a inscriure la minuta de problemes. La trama formal estarà composta pel treball de recerca, com a nucli determinant - proposta per cada assistent -, la selecció de recursos i materials, l'elaboració d'una presència conductora – personatge -, i l'edició com a delimitació coherent dels recursos emprats.

Referències:

El eco de las canciones
Una vez la noche


Inscripcions: info@laescocesa.org (+15€ materials)

Dates:
15 de gener 2020 17:00
22 de gener 2020 17:00
29 de gener 2020 17:00
5 de febrer 2020 17:00
15, 22, 29/01 i 5/02
17:00h
Inscripcions: info@laescocesa.org (+15€ materials)
Pere IV, 345 08020 Barcelona