Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
24 d’octubre 2019 19:00 - 21:00
24/10
19:00h

En tanto hay tacto

En tanto hay tacto recull el treball de diferents artistes que aposten per la memòria del tacte, pel coneixement i la potència que resideix en el fer manual. Exploracions del medi fílmic, la imatge, el llenguatge o l’ús de materials mal·leables per abordar les possibilitats de treball amb una memòria encarnada que, més enllà d’una revisió historicista, proposa una actualització del passat a través de la forma.

El que veurem a La Escocesa es complementa amb un segon moment expositiu amb Abel Jaramillo, Antonio Menchen, Carla Souto i Marta Van Tartwijk al Centre Cívic de Sant Andreu dins del marc de Sant Andreu Contemporani, del 29 de novembre al 15 de gener de 2020.

En tanto hay tacto s’ha realitzat a partir d’una selecció lliure entre tots els artistes que es van presentar al Concurs d’Arts Visuals Premi Miquel Casablancas 2019.

Accions:

Llampec: agitar amb força (primer exercici), 2019
Sofía Montenegro
Instal·lació sonora i performance amb materials diversos.

 

Àrids, clor, dents, termoplàstics, 2018
Adrián Schindler + Eulàlia Rovira
performance, 20 min
Foto d'Eulàlia Rovira i Adrian Schindler. Amb l'amable permís de l'Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont (ICP).

 

Paracronismos I, sombras proyectadas sobre el tiempo lineal
Valentina Alvarado + Carlos Vásquez Méndez.
Instalación performática que propone una exploración en torno al concepto de civilización desde la oposición binaria entre naturaleza y cultura. Esta obra de cine expandido está compuesta por materiales extraídos de un archivo documental de carácter científico y educativo de mediados del s. XX, como también de imágenes, sonidos y textos propios que interpelan y redirigen el archivo fílmico en cuestión.

So en directe.
Projeccions de 16 mm (2 projectors)
Projeccions de Super 8 (2 projectors)
Projector de diapositives 35 mm
Retroprojector.
Imatges d'arxiu i imatges pròpies.

Dates:
24 d’octubre 2019 19:00 - 21:00
24/10
19:00h
Pere IV, 345 08020 Barcelona