Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
11 de juliol 2019 18:00 - 20:00

Gabinet de les mentides.
Possibilitats moltes, probabilitats poques

de TMTMTM

Gabinet de les mentides. Possibilitats moltes, probabilitats poques és un projecte de TMTMTM que, per a Nexes, planteja una plataforma entorn de les experiències de precarietat del context artístic a Barcelona: abús de poder, sobreexplotació del capital simbòlic de unx mismx, ansietat, frustració, manipulació d'expectatives, males pràctiques en el sector artístic/cultural, la gestió de la queixa, el silenci, les pors.

En paral·lel a les trobades, TMTMTM desenvoluparà una relatoría en gabinetedelasmentiras.tmtmtm.xyz al costat de documentacions en formats diversos de les col·laboracions amb diversos agents i altres publicacions entorn de la seva recerca sobre les violències contractuals.

Com ha evolucionat el discurs que els manuals de bones pràctiques proposaven en els 90? De quina manera s'ha infiltrat el capitalisme cognitiu en els projectes d'associacionisme, cooperativisme i sindicalisme professional? Quines estratègies estan avui en marxa per a defensar, protegir, cuidar les nostres condicions de treball? Quines altres podem imaginar? Necessitem trobar-nos, conèixer-nos, coordinar-nos.
Convidem a todxs lxs interesadxs a participar en una conversa oberta entorn d'aquestes preguntes.

Convidada: Mariona Moncunill

Dates:
11 de juliol 2019 18:00 - 20:00
Pere IV, 345 08020 Barcelona