Pere IV, 345 08020 Barcelona

 

 

descarrega mapa (1,3MB)

 


 

*text:

Idees per a la implementació de les mesures del protocols

 1- MANTENIR DISTÀNCIES

MESURES

 • Distància de seguretat entre persones (1,5-2m)

 • Evitar la interacció directa amb el públic i la salutació amb contacte físic

 • Control de l'aforament, accessos i circulació de públic.
   

PROBLEMÀTIQUES

 • Impacte psicològic (por, ansietat, violència...) i sentit d'aïllament

 • Pèrdua d'intercanvi social emocional i de l'experiència col·lectiva

 • Sensació de buit

 • Pèrdues econòmiques

 • L'espera
   

PROPOSTES

 • Convertir el manteniment de les distàncies i l'espera en un fet lúdic/estètic/part de l'obra

 • Abillar als visitants amb vestimentes o gadgets que tinguin sentit artístic en l'esdeveniment i que garanteixin el manteniment de les distàncies

 • Procurar distàncies/ritmes que no requereixin l'ús de protecció individual

 • Portar l'activitat a espais oberts i públics

 • Incorporar sistemes de comunicació en la distància i experiència retransmesa

 • Induir el contacte corporal (evitant distàncies) a través d'altres registres del cos (veu, aroma, olor, so, humitat ...)

 

IDEES

 


 2- HIGIENE I DESINFECCIÓ INDIVIDUAL I DELS ESPAIS

MESURES

 • Recomanació de tossir i esternudar cobrint-se el nas i la boca amb el colze flexionat o amb un mocador.

 • Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó, o si no, higienitzar-se amb desinfectant.

 • Facilitar l'ús de gel desinfectant en accessos

 • Ús constant d'alcohol i lleixiu

 

PROBLEMÀTIQUES

 • Quan desinfectem, matem els microorganismes sense discriminació, inclosa la microbiota de la pell.

 • Olors desagradables

 

PROPOSTES

 • Ús de gels desinfectants ecològics i naturals

 • Incloure la higiene com un element lúdic o com a part de la peça

 

IDEES

 • Ventilar el cos

 • Estores amb zona de rentat i assecat

 • Túnel de desinfecció manual que inclogui neteja energètica

 • Recepta per a gel ecològic i natural: 2 parts d'alcohol macerat amb llimona, romaní, o altres herbes aromàtiques, i 1 part d'aigua 

 • Higiene lúdica (ex: ritual auto-netejant amb escuma) 

 

 

 3- PROTECCIÓ INDIVIDUAL I EVITAR CONTACTES

MESURES

 • Ús general de màscares i/o guants en els espais on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat

 • Evitar tocar la cara, especialment la boca, nas i ulls

 • Ús d’elements d'un sol ús

 • Creació d'elements i mobiliaris que aïllen

 

PROBLEMÀTIQUES

 • Impacte psicològic (por, ansietat, violència...) i sentiment d'aïllament

 • Anul·lació de l'expressivitat, la comunicació no verbal i l'empatia

 • Incomoditat

 • Afectació dels sentits (tacte, olfacte ...)

 • Generació d’una gran quantitat de residus

 

PROPOSTES

 • Tornar el contacte visual i l'afecte

 • Procurar la transmissió del llenguatge no verbal

 • Atendre la comunicació amb el col·lectiu de sordmuts

 • Reduir la generació de residus mitjançant l'ús d'elements reutilitzables i de materials orgànics o reciclats

 • Dotar d'un aspecte lúdic als gadgets de protecció, de forma que tinguin sentit artístic en l'esdeveniment

 • Crear dispositius que amplifiquin el cos i/o produeixin noves experiències i formes positives i constructives de relacionar-nos

 • Generar ambients habitables que alleugen l'hostilitat

 

IDEES

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona