Pere IV, 345 08020 Barcelona

MD i RRSS, cerámica de código abierto

Projecte de recerca i experimentació artística La Escocesa 2021
Mercè Jara Muns
 

MD i RRSS, cerámica de código abierto és desenvolupar la idea de construcció d'espais i recerca comunitària com un concepte 5dimensional. Es basa a usar alguns dels aspectes de la meva producció com a maneres d'investigar. D'una banda, una pràctica liminal de l'art i la ceràmica com a realitat que posada en acció pot influir el nostre teixit social, problemàtica de consum i lliure divulgació tecnològica, i per un altre, mètodes d'experimentació sonora com a eina d'interacció social, registre i divulgació com a vehicle de la pràctica mateixa. Proposo treballar entorn de la idea de construcció i d'espai, però no únicament en el seu aspecte matèric i espacial, sinó també al·ludint a aquells aspectes que conformen un espai més enllà del seu fisicitat com les cures, la comunicació, la lliure divulgació, i per tant el seu reflex expandit en el pla virtual que ens permet connectar amb altres espais en xarxa.

Part de les meves pràctiques creatives personals: l'experimentació amb materials i processos ceràmics de lliure divulgació, i la col·laboració creativa en el camp del so experimental. En la pràctica això es traduirà en una sèrie d'excursions d'anada i volta del món material al virtual i viceversa per a generar materials i eines de fàcil accés per a construir nous espais i crear entorns de trobada analògica a virtual i viceversa que expandeixin l'experiència de l'individu en la seva comunitat.

 

 

 

 

Pere IV, 345 08020 Barcelona