Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
4 July 2020 17:00 - 21:00
11 July 2020 17:00 - 22:00
18 July 2020 17:00 - 22:00
25 July 2020 17:00 - 22:00

⚠️⚠️⚠️ Seguint amb les mesures de seguretat de la Generalitat del 17/07/2020 decidim ajornalar els pròxims Dissabtes Tònics per a setembre si es possible.⚠️⚠️⚠️

The content of the article is not available to the user. We are working on it.

Dates:
4 July 2020 17:00 - 21:00
11 July 2020 17:00 - 22:00
18 July 2020 17:00 - 22:00
25 July 2020 17:00 - 22:00

⚠️⚠️⚠️ Seguint amb les mesures de seguretat de la Generalitat del 17/07/2020 decidim ajornalar els pròxims Dissabtes Tònics per a setembre si es possible.⚠️⚠️⚠️

Pere IV, 345 08020 Barcelona