Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
29 June 2021 16:00 - 19:00
1 July 2021 16:00 - 19:00
6 July 2021 16:00 - 19:00
8 July 2021 16:00 - 19:00

Inscripció: breu carta de presentació/motivació, links de referència si els disposa. Més qualsevol altre tipus d'informació que creguin rellevants, a negalucasmusica@gmail.com

Perfil de participants: Persones no blanques, dissidents de gènere o migrants

Inscripcions fins a les 23.59 del dia 18 de Juny. Activitat gratuïta

 

 

The content of the article is not available in this language. We are working on its translation.

Dates:
29 June 2021 16:00 - 19:00
1 July 2021 16:00 - 19:00
6 July 2021 16:00 - 19:00
8 July 2021 16:00 - 19:00

Inscripció: breu carta de presentació/motivació, links de referència si els disposa. Més qualsevol altre tipus d'informació que creguin rellevants, a negalucasmusica@gmail.com

Perfil de participants: Persones no blanques, dissidents de gènere o migrants

Inscripcions fins a les 23.59 del dia 18 de Juny. Activitat gratuïta

Pere IV, 345 08020 Barcelona