Pere IV, 345 08020 Barcelona
Dates:
29 June 2021 16:00 - 19:00
1 July 2021 16:00 - 19:00
6 July 2021 16:00 - 19:00
8 July 2021 16:00 - 19:00

Inscripció: breu carta de presentació/motivació, links de referència si els disposa. Més qualsevol altre tipus d'informació que creguin rellevants, a negalucasmusica@gmail.com

Perfil de participants: Persones no blanques, dissidents de gènere o migrants

Inscripcions fins a les 23.59 del dia 18 de Juny. Activitat gratuïta

 

 

The content of the article is not available in this language. We are working on its translation.

Pere IV, 345 08020 Barcelona